Polkuja ja siivekkäitä-teos kutsuu osallistumaan. Rakentamaan elämänpolkuja tai mielikuvia asioiden välisistä suhteista. Avuksi on tarjolla puettavia siipiä sekä työkaluja.

Teos sisältää ajatuksen jaetusta tekijyydestä. Oma kokemukseni on, että paras vaihe teosten synnyttämisessä on, kun voi keksiä uusia ideoita ja liittää ne syntymässä olevaan. Ideat synnyttävät ideoita. Haluan jakaa tätä ilontunnetta. Koen, että olen teoksessa tehnyt ensieleen ja luonut installaation. Sitten teos kutsuu pelaamaan/leikkimään/osallistumaan. Leikkijät tuovat oman lisänsä teokseen ja näin teoksesta tulee yhteinen. Tilassa on jatkuvassa muutoksessa oleva väriprosessi.

Teos käsittää 170 värillistä huopapalaa, neljä siipiparia ja viisi työkalua.

Teos on ollut esillä Lappeenrannan taidemuseossa maaliskuussa 2020. Samassa tilassa Polkuja ja siivekkäitä-teoksen kanssa oli Viivi Kiiskisen teos Shelter, joka näkyy yhdessä kuvassa.
Näyttely jouduttiin sulkemaan koronaviruksen takia, oltuaan auki vain kaksi viikkoa.