Kulkuja ja seikkoja, 2018

  Kulkuja ja seikkoja -teos on tehty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian neuvottelu- ja harjoittelutilaan. Tila sijaitsee Musiikkitalossa, Helsingissä. Teoksen tilaaja on Valtion taideteostoimikunta. Kulkuja ja seikkoja –teoksen lähtökohdaksi muodostui ajatus tilanteesta, jossa on syntymässä jotakin uutta. Heitetään ilmaan ajatuksia, toiveita, pelkoja tai muita huomioon otettavia seikkoja. Pikkuhiljaa ajatukset alkavat jäsentyä. Kuljetaan yhdessä kohti uutta. Tuo uusi voisi olla … Read More

Color Mobile, 2009-10

  Helsingin kaupungin Taidemuseo tilasi minulta ehdotuksia Kontulan vanhustenkeskuksen taideteoksiksi. Yhdessä vanhustenkeskuksen työryhmän kanssa päädyimme teokseen, joka sai nimekseen Color Mobile. Teoksen tarkoitus on olla arkeen nivoutuva, iloa ja elämyksiä niin asukkaille kuin henkilökunnallekin tuottava kokonaisuus. Teos kutsuu henkilökunnan jäseniä osallistumaan oman työympäristönsä muokkaamiseen. Teos muodostuu työesiliinoista, jotka toteutin työntekijöiden valitsemissa lempiväreissä. Esiliinan taskuun digikirjoin … Read More