Päätelmiä teos muodostuu kasvavasta sarjasta huoneen tauluja. Päätelmiä sarjan huoneen taulut ovat nykyversio suosituille huoneentauluille, joita on pidetty kotien seinällä. Vanhemmissa huoneen tauluissa on muistutettu mm. oman kodin arvosta, Jumalasta ja isänmaasta. Niiden arvomaailma on kummunnut vakauttamisesta, pysyvyydestä sekä yhtenäiskulttuurista.

Tekemäni huoneen taulut ovat uudelleen mietittyjä siten, että maailman pirstaloituessa yksilöllisemmäksi, on vastaukset arjen haasteisiin myös keksittävä itse. Koska arvomaailmoja ja elämäntapoja on monia, toivon omien huoneen taulujeni voivan auttaa kysymysten ratkaisemisessa tai toteamuksen muodossa oivaltamaan, miksi tilanne on mikä on. Usein on niin, että vastauksia joutuu hakemaan.  Totuudet voivat olla veteen piirrettyjä viivoja ja vastaukset roikkua kysymyksinä ilmassa.

Monet tietävät ilmiön, kuinka alkaa nähdä hakemaansa vastausta asioissa ja tilanteissa, joissa aeimmin ei ole tajunnut olevan kysymystä sisäänrakennettuna. Jotkin asiat alkavat vain tuntua oikeilta, kunnes lopulta voi luoda kulloisenkin käsityksensä. Toivon, että huoneen tauluni voivat auttaa vahvistamaan hentoja, syntyviä uusia ajatuksia. Huoneen taulujen on siis tarkoitus auttaa asioiden hahmottamisessa pikemminkin kuin tarjota valmiita vastauksia.

Osa 1: Minä en osannut sanoa EI. Teoksella on kaksi olomuotoa. Sekä ilmassa roikkuva että veteen upotettuna. 2015

Osa 2: EI. 2017

Osa 3: KYLLÄ.2017