Kokemukseni mukaan laitosarjessa puhe keskittyy käytännön asioiden hoitamiseen. Voisi kuitenkin ajatella, että tilanteessa, jossa ihminen on laitoshoidossa, on suuri tarve merkitykselliselle puheelle ja ajatuksille. Laitosarjesta puuttuvat läheisten hellät kosketukset ja toivoa valavat ajatukset.

Tälläisestä kokemuksesta sai alkunsa Kuiskauksia-teos. Kuiskauksia-teoksen ideana on järjestää olosuhteet, joissa toimivat eräänlaiset yllätysarpajaiset laitosolosuhteissa. Arpajaisvoittona on ajatus. Ajatukset ovat omia, lainattu kirjoista ja lauluista. Ne ovat sellaisia ajatuksia, joihin voi ajatella kertyneen elämänkokemuksen myötä syntynyttä viisautta ja vapautta.

Ajatukset on kirjottu potilaiden tyynyliinoihin, sillä halusin teoksen tulevan lähelle ihmistä. Kirjottuja tyynyliinoja on yhteensä 100 kpl, joissa jokaisessa on eri teksti. Pesulan liinavaatepakkaajat toimivat onnettarina, sillä he lähettävät osastoille noin 30% kirjottuja kappaleita. Arpajaiset toteutuvat aina kun vaihdetaan vuodevaatteita. Tämä tarkoittaa keskimäärin kaksi kertaa viikossa. Iloa, piristystä, ajateltavaa!

Tämän teoksen tarkoituksena on luoda yhteyden tunnetta yli rajojen. Tarkoituksena on myös saada laitosarkeen mahdollisuus yllätyksiin ja sattumaan. Se tarjoaa potilaille ja henkilökunnalle väylän maailmaan, joka on kaikille ihmisille yhteinen, onpa sitten sairas tai terve. Teos on välittämisen ele.

Otin yhteyttä Jorvin Terveyttä kulttuurista-työryhmäään ja esitin ajatukseni teoksesta. He olivat kiinnostuneita ideasta ja ohjasivat ottamaan yhteyttä suoraan osastoille. Osaston P1 kanssa pidin ajatusraateja, joissa yhdessä arvioimme minun ja potilaiden löytämiä ajatuksia.

Pidin tärkeänä, että teos toimii laitoksen ehdoilla. Siksi pohjatyön tekeminen teoksen soveltamiseksi laitosolosuhteisiin on ollut iso osa kokonaisuutta.

Toimin yhteistyössä paitsi potilasosastojen kanssa, myös Jorvin sairaalan pesulan toiminnanjohtaja Markku Kamilan ja Raija Vähämäen kanssa. Yhteistyönä olemme suunnitelleet kuinka taidekappaleet saadaan eroteltua pesulinjastolta (4500 kg pyykkiä/vrk) ja kohdennettua oikeille osastoille. Tämä vaatii kappaleiden näkyvää merkkausta, joka toimii vaikka kappaleet olisivat nurinpäin kääntyneinä.

Kirjontatöiden materiaalit on testattu pesulinjastolla niin hankauksen- kuin pesunkestonkin ominaisuuksiltaan. Käytettävien materiaalien ja tekniikoiden on täytettävä sairaalavaatteissa vaadittavien standardien taso. Koekappaleita testattiin kuukauden ajan, jolloin mahdolliset materiaalien kulumiset ja värienkesto-ominaisuudet saatiin tarkistettua.

Kirjonta on tehtn digitaalisella kirjontakoneella laakapistobrodeerauksena. Jälki on laadultaan hyvin ylellinen. Kirjonnan jälki viittaa pikemminkin ylellisen hotellin liinavaatteiden nimikointiin kuin laitossairaalaan. Se viestii materiaaliltaan ja tekniikaltaan eri maailmasta kuin sairaalavaatteissa käytettävä tapa leimata osaston omaisuus, myös vaatteet ja liinavaatteet.

Teos valmistui ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2006. Kun tyynyliinat kuluvat hauraiksi, ne poistetaan liinavaatekierrosta, ja niiden mukana poistuu teoskin vähitellen. Teos tuli käyttöön vähitellen ja häviää vähitellen.
Teoksen arvioitu elinaika on 4-5 vuotta.